Жаңалықтар

Аккредиттеу саласы

1. Өнімдерді және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау:

1.1 Мұнайгазөндірісі жабдықтары:

1.2 Тау - кен жабдықтары:

1.3 Машинажасау өнімдері:

- біршөмішті экскаваторлар, бульдозерлер, қырғыштар, карьерлік өздігінен төккіш машиналар, тиеуіш машиналар, шахталық тиеуіш-транспортты машиналар, СП типті өздігінен жүретін сөрелер;

-  болатты канаттар,

-  Көпірлі, мосылы, мұнаралы және консольды электрлі крандар, автокрандар, өзі жүретін жебелі крандар, автомобильды көтергіштер, кран-құбырсалғыштар, сөрелі және көпірлі кран-қаттаушы;

-  электрлі тальдар, қолды тальдар, құрлыстық мачталы жүк көтергіштер, электрлі жүк көтергіштер, жалпыға арналған автокөтергіштер, электрлі желілі көтергіштер;

-  мұнаралар;

-  қысқыштар;

- қысымменен істейтін ыдыстар, (жылуалмастырғыштар) (су, бу, газ, жану және улы заттар);

- бу жіне су қазандары, жылыту қазандықтары, бу немесе буға айналдырғыш қазандар, буқыздырғышты қазандар, газтурбиналық құрылғылар,  целлюлозды-қағаз өндірісінің машиналары;

-  жылжымалы ғимараттар ;

-  бекітпе бұйымдары  (бұрандама, бұрамалар, бұрамасұқпалар, сомындар, сіргелер, тығырықтар, бұрамашегелер);

-  қара металлдан жасалған бұйымдар;

-  жүк және адам лифттері;

-  тамақ қондырғылары;

-  сұйыққоймалар, шандар, бактар, ыдыстар, контейнерлер, қара металлдан жасалған осы типтес бұйымдар, мұнай өнімдері үшін бұйымдар;

-  тракторлар;

- әмбебаб энергоқұралдар, мотоблоктар, гидробалғалар,  механикаландырылған бетон араластырғыш құрылғылар, құрылыс материалдарына арналған циклді араластырғыштар,  асфальараластырғыш құрылғылар, асфальт төсегіштер, автобетонараластырғыштар, автогудронтасығыштар, автоқырғыштар, өздігімен жүретін вибрациалық жол тығыздағыштары;

-  жылытқыш аппаратуралары (тамақ жылытатын және дайындайтын тұрмыстық газ пештері , сужылытқыш аппаратуралары, жандырғыш құрылғылар, тұрмыстық аппараттар, сұйық отынды және қатты отынды тұрмыстық аппараттар;

-  жылыту аппаратуралары: шойын радиаторлары, болат  радиаторлары, беткей немесе орама болаттан әзірленген, алюминиден құйылған радиаторлар, сығылған пішіннен жасалған алюминий радиаторлары, құбырлы радиаторлар, жылу таратқыштар;

-  ыдыстар;

-  құбырлар,

-  илектер;

-  арматуралауға арналған болаттар,  арматуралық  болат, цинктелген жұқа беттік болат, кәдімгі сапалы көміртекті болат;

-  мыс және қоспалар;

- алюминий және қоспалар;

- қола;

- қалайы;

- феррокрытпалар;

- теміржол өнімі;

- темір құрылғылардың пісірілім жіктері;

- автоколіктер, арнайы автокөліктер.

-  қайта өңдеудегі  металлдар, қайта өңдеудегі  қара металлдар, түсті металлдар мен қоспалардың қалдықтары;

1.4 Электронды және электротұрмыстық техникалар,  электротехниклық өндіріске арналған өнім.

1.5  Құрылыс материалдары және конструкциялары.

1.6  Ағашөңдеу тауарлары.

1.7  Мұнай өнімдері.

1.8  Шикізат.

1.9  Химиялық реагенттер мен заттар.

1.10  Аккумуляторлар және аккумулятор батареялары.

1.11  Кальций, қалайы және қорғасынды баббиттері.

1.12  Өндірістік жарылғыш заттар, түтінді оқ дәрі, дүмпіткіштер. 

1.13  Парфюмер-косметикалық өнім.

1.1.4  Арматураланбаған тоқыма қаңқалы резеңкелі сықпа-сорғышты қолтықтама,  арматураланған резеңкелі қолтықтама.

1.15  Электродтар және пісірме материалдары.

1.16  Тоқыма негіздегі жалпыға арналған жүк шалмалары.

1.17  Анодты теміркремниилі  жерқосқыштары.

1.18  Ұйымдардың территориясындағы өндірістік жайлар (жұмыс орындары).

1.19  Техникалық қызмет көрсету және көлікті жөндеу кызметі.           

1.20  Жанармай станцияларының және мұнай базаларының қызметтері.

2. Менеджмент жүйелерін сертификаттау

2.1 ИСО 9001 сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау

2.2 ИСО 14001 экологиялық менеджмент жүйелерін сертификаттау

2.3 OHSAS 18001 кәсіби қауіпсіздік және еңбек қорғау менеджмент жүйелерін сертификаттау

Сұрастыру
9000 сериялы ISO стандарттары бойынша СМЖ сізге не үшін қажет

тапсырушылардың талабы
сыртқы нарыққа шығу
мем. органдардың талабы
бәсекелік басымдылық
Компанияны ретке келтіру

Жаңалықтар
Аккредиттеу саласы